Tytuł szkolenia: Rola wychowawcy i nauczyciela w rozpoznawaniu i wsparciu dziecka w wieku (przed)szkolnym z trudnościami w zakresie przetwarzania słuchowego
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Tryb szkolenia:
  • zdalne
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania

PLAN SZKOLENIA:

1. Terminologia zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD)

2. Rodzaje APD

3. Objawy sugerujące trudności w zakresie przetwarzania słuchowego

4. Wsparcie dziecka z trudnościami słuchowymi

5. Modyfikacja środowiska (przed)szkolnego

6. Obszary ćwiczeń wspierających 

7. Prezentacja pomocy dydaktycznych przydatnych w pracy nauczyciela

 

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·       Zna terminologię zaburzeń przetwarzania słuchowego

·       Zna objawy i rodzaje  zaburzeń przetwarzania słuchowego

·       Potrafi rozpoznać dzieci w grupie przedszkolnej i szkolnej z trudnościami słuchowymi

·       Zna obszary i formy wsparcia

·       Wie, jak zmodyfikować środowisko w celu wsparcia dziecka z trudnościami