Tytuł szkolenia: Wychowanie przez czytanie – literatura i bajkoterapia w przedszkolu
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania

PLAN SZKOLENIA:

1.     Proces wychowania w przedszkolu – cele i zadania

2.     Procedura postępowania nauczyciela w procesie wychowania

3.     Planowanie pracy nauczyciela a proces wychowania – przykłady praktyczne

4.     Wykorzystanie literatury do planowania pracy wychowawczej przez nauczyciela - wiersze, opowiadania - przykłady praktyczne

5.     Zabawy i sytuacje edukacyjne z wykorzystaniem literatury – przykłady praktyczne

6.     Istota bajkoterapii - rodzaje bajek terapeutycznych

7.     Bajki psychoedukacyjne – istota , cele, przykłady praktyczne

8.     Bajki psychoterapeutyczne – istota , cele, przykłady praktyczne

9.     Bajki relaksacyjne – istota , cele, przykłady praktyczne

10.  Metodyka pracy z bajką terapeutyczną  - omówienie na przykładzie

11.  Bajkoterapia a czytanie dzieciom  - różnice w metodyce pracy

12.  Łączenie literatury z aktywnością językową, muzyczną, teatralną , plastyczną - przykłady praktyczne

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·       Zna elementy składowe  procesu wychowania w przedszkolu

·       W planowaniu pracy połączy  cele kształcenia i wychowania

·       Potrafi  dobrać literaturę do realizacji celów wychowawczych

·       Przeprowadzi zajęcia i zabawy ukierunkowane na wspomaganie inteligencji emocjonalnej oraz wspierające rozwój moralny z wykorzystaniem literatury oraz w połączeniu z innymi aktywnościami np. plastyczną, muzyczną, teatralną

·       Potrafi wykorzystać bajki terapeutyczne  jako profilaktykę i terapię różnych sytuacji

·       Potrafi przeprowadzić relaksacje z wykorzystaniem bajek relaksacyjnych

·       Zna różnice między czytaniem tekstów i wykorzystaniem  ich do realizacji celów wychowawczych a realizacją bajkoterapii (różnice w metodyce pracy)

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW:

Proces wychowawczy  - cele i zadania, metodyka pracy z bajką terapeutyczną, przykłady literatury do realizacji bajkoterapii, przykłady sposobów wykorzystania literatury przez nauczyciela w procesie wychowania, przykładowe konspekty zajęć, inne