Tytuł szkolenia: Zabawy i formy teatralne na co dzień i od święta - w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.     Elementy gry aktorskiej a cele i zadania zabaw teatralnych

2.     Planowanie zabaw teatralnych i przedstawień dla widowni

3.     Metodyka pracy z utworem przeznaczonym do odtworzenia przez dzieci – dobór tekstów, kolejność postępowania – przykład praktyczny

4.     Zabawy teatralne i ich wykorzystanie w codziennej pracy – przykłady praktyczne

5.     Przegląd form teatralnych – przykłady i wskazówki praktyczne 

·       gra w kręgu 

·       gra z podziałem na role 

·       pantomima 

·       żywe obrazy

·       czarny teatr 

·       chińskie cienie 

·       kukiełki 

·       pacynki

·       teatr paluszkowy 

·       teatr obrazów

·       teatr pudełkowy

·       inne

6.     Tworzenie tekstów wspólnie z dziećmi – stosowane techniki

7.     Program własny edukacji teatralnej

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·      Wskaże korzyści ze stosowania zabaw teatralnych w praktyce pedagogicznej

·       Potrafi zaplanować i zastosować formy teatralne w codziennej pracy

·      Przygotuje formę teatralną dla widowni wg poznanych etapów postępowania

·       Przeprowadzi zabawy teatralne i wskaże ich cele

·       Przygotuje z dziećmi krótki tekst do zabaw teatralnych

·       Przygotuje własny program edukacji teatralnej

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

 

Etapy pracy nad  przedstawieniem, opisy zabaw teatralnych, opisy technik teatralnych, przykładowy program własny – Edukacja teatralna w przedszkolu, inne materiały