Tytuł szkolenia: Mindfulness dla dzieci - zabawy rozwijające uważność
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
  • edukacja wczesnoszkolna
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

 

 

 

PLAN SZKOLENIA:

1.     Wstęp do uważności – wprowadzenie do mindfulness

2.     Rozwijanie uważności

3.   Uważność na oddech - ćwiczenia wyciszające i relesujące

4. Uważność na zmysły, ciało i ruch - zabawy na skupienie uwagi i koncentrację 

5.  Uważność na emocje i rakcje - techniki łagodzenia trudnych emocji i wzmacniania odporności na stes

6. Uważność i życzliwość w relacjach z innymi

 

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·       Zna istotę mindfulness

·       Potrafi wykorzystać w pracy z dziećmi techniki mindfulnees wpierające: redukcję stresu, zdolność kierowania uwagą i skupieniem, budowanie relacji w oparciu o uważną komunikację, kreatywność i zdolność rozwiązywania problemów, a także życzliwość i akceptację.

·       Wie, do jakiej literatury może sięgnąć w pracy z dziećmi.