Tytuł szkolenia: Przedszkolak w krainie uczuć - wspieranie inteligencji emocjonalnej u dziecka.
Odbiorcy szkolenia:
  • edukacja wczesnoszkolna
  • szkoła
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.              Emocje- co to takiego, po co je czujemy? Garść psychoedukacji. · Koncepcja emocji podstawowych- dlaczego każda emocja daje inne objawy? Dlaczego czasem warto czuć się źle? · Gdzie emocje mieszkają w mózgu? · Dlaczego różnimy się pod względem emocjonalności? Wpływ temperamentu na odczuwanie emocji. · Jak przebiega rozwój emocjonalny dzieci?

2.              Czynniki wspierające rozwój inteligencji emocjonalnej u dzieci: · Wpływy biologiczne · Wpływ reakcji opiekunów

3.              W jaki sposób pozbawić dziecko kompetencji do radzenia sobie z emocjami? · Model rozwoju dysregulacji emocjonalnej u dzieci · W jaki sposób dorośli nie uczą dzieci rozumienia swoich emocji- rola mitów emocjonalnych.

4.              Gdy dzieci nie czują się dobrze, nie mogą się dobrze zachowywać. Narzędzia do radzenia sobie z emocjami dzieci. Jak reagować na dziecięce emocje?

5.              Zabawy wspierające rozwój inteligencji emocjonalnej u dzieci- omówienie autorskiego programu „Czterolistna koniczynka”.

6.              Omówienie programu „Czterolistna koniczynka” w odniesieniu do rodziców- jak pracować z rodzicami, by potrafili kształtować inteligentne emocjonalnie dziecko?

7.              Przydatna literatura dziecięca służąca poszerzaniu wiedzy o emocjach. Uczestnicy szkolenia otrzymają gotowe materiały psychoedukacyjne dla rodziców, spis zabaw dla dzieci wraz z wybranymi kartami pracy.

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·       Zna rolę i znaczenie poszczególnych emocji w życiu.

·       Wie, czym są emocje podstawowe i dlaczego są one ważne dla naszego rozwoju.

·       Posiada wiedzę, dlaczego poszczególne dzieci mogą różnić się pod kątem emocjonalności.

·       Rozumie model rozwoju dysregulacji emocjonalnej u dzieci.

·       Potrafi zastosować w praktyce zestaw konkretnych narzędzi służących do radzenia sobie z emocjami u dzieci.

·       Potrafi psychoedukować rodziców w tym zakresie.

·       Zna program „Czterolistna koniczynka”-wie, jakie zabawy i aktywności mogą rozwijać kompetencje emocjonalne u dzieci.

·       Posiada wiedzę, jakie pozycje książkowe mogą rozwijać inteligencję emocjonalną u dzieci.