Tytuł szkolenia: Metodyka zajęć plastyczno - konstrukcyjnych w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 3
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

  1. Etapy rozwoju twórczości plastycznej dziecka
  2. Zakres treści realizowanych w przedszkolu
  3. Elementy wiedzy o sztuce: – punkt, linia, kolor, faktura, światło, bryła, ruch – tworzenie prac przez dzieci – cele zajęć, zapis w dzienniku - ćwiczenia praktyczne
  4. Aktywność twórcza - techniki plastyczne: rysunkowe, malarskie, graficzne, wycinanie, wydzieranie, modelowanie z mas, konstruowanie, tworzywo przyrodnicze – cele zajęć, zapis w dzienniku - ćwiczenia praktyczne
  5. Organizacja zajęć plastycznych, ocena prac – praktyczne wskazówki
  6. Kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci – przykłady praktyczne działań

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

  • Utrwali wiadomości z metodyki plastyki
  • Zastosuje nietypowe przybory podczas lepienia, wylepiania plasteliną
  • Wykona rzeźby z papieru