Tytuł szkolenia: Zabawy badawcze, doświadczenia, obserwacje przyrodnicze i środowiskowe w przedszkolu
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania

PLAN SZKOLENIA:

  1. Znaczenie zabaw badawczych, doświadczeń i obserwacji przyrodniczych w procesie wspomagania rozwoju i edukacji dziecka.
  2. Zabawy badawcze, doświadczenia, obserwacje przyrodnicze a kształtowanie kompetencji kluczowych.
  3. Zabaw badawcze  – cele,  tematyka, planowanie, rola dzieci, rola nauczyciela - omówienie i przykłady praktyczne
  4. Planowanie doświadczeń jako metody realizacji treści programowych – cele, planowanie, przebieg, rola dzieci, rola nauczyciela - omówienie i przykłady praktyczne
  5. Planowanie obserwacji przyrodniczych i środowiskowych – tematyka, cele,  integracja z tematem kompleksowym
  6. Przebieg obserwacji – omówienie i przykłady praktyczne
  7. Kącik badawczy w przedszkolu.
  8. Nowatorskie rozwiązania i programy własne z wykorzystaniem zabaw badawczych, doświadczeń, obserwacji przyrodniczych.

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·       Rozumie znaczenie zabaw badawczych, doświadczeń i obserwacji w procesie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.

·       Dostrzega powiązanie tych działań z kompetencjami kluczowymi.

·       Potrafi zaplanować i systematycznie stosować zabawy badawcze, doświadczenia, obserwacje przyrodnicze.

·       Urządzi kącik badawczy.

·       Opracuje program własny lub wdroży inne nowatorskie rozwiązanie z wykorzystaniem zabaw badawczych, doświadczeń, obserwacji przyrodniczych.

INFORMACJA O MATERIAŁACH  DLA UCZESTNIKA:

Informacje metodyczne o planowaniu zabaw badawczych, doświadczeń, obserwacji, program autorski obserwacji przyrodniczych, opisy zabaw badawczych i doświadczeń, wykaz kompetencji kluczowych, inne