Tytuł szkolenia: Agresja w grupie przedszkolnej - jak radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami dziecka?
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.     Proces wychowawczy a  zadania nauczyciela przedszkola

2.     Wychowanie jako proces, elementy składowe

3.     Inteligencja emocjonalna - zabawy i ćwiczenia praktyczne

4.     Procedura wprowadzania dzieci w świat wartości – katalog wartości, planowanie i realizacja

5.     Kodeksy grupowe jako konsekwencja wprowadzanych wartości

6.     Systemy motywacyjne w przedszkolu i metody pracy wychowawczej

7.     Czynniki wpływające na zachowanie dziecka

8.     Zachowania trudne  – przyczyny , dodatkowe  narzędzia diagnostyczne

9.     Procedura postępowania  w sytuacjach trudnych - przykłady możliwych działań, ćwiczenia praktyczne i zabawy,  w tym metoda indukcji, technika zatrzymywania myśli i inne

10.  Indywidualna karta zachowania – pokaz – omówienie zastosowania

11.  Bajko terapia jako profilaktyka i metoda przeciwdziałania zachowaniom trudnym

12.  Rola współpracy z rodzicami, formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·       Tworzy pozytywny klimat procesu wychowawczego - planuje pracę wychowawczą i stosuje metody wychowawcze przeciwdziałające zachowaniom trudnym

·       Przeprowadzi zabawy wspierające inteligencję emocjonalną

·       Zbuduje kodeksy grupowe na podstawie wprowadzonych wartości , wdroży systemy motywacyjne

·       Zastosuje techniki radzenia sobie z sytuacją trudną – agresja, nieposłuszeństwo

·       Zastosuje indywidualną kartę zachowania

·       Wdroży zasady  współpracy z rodzicami w niwelowaniu zachowań trudnych 

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW:

Opisy zabaw i metod wychowawczych, przykładowy plan pracy – wprowadzenie wartości, indywidualna karta zachowania, przykładowy kodeks grupowy, opis technik radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, metodyka pracy z bajką terapeutyczną, inne