Tytuł szkolenia: W kole na dywanie wspólne działanie.
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 3
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.PLAN SZKOLENIA:

1.              Zabawa kierowana a samorzutnie podejmowana przez dziecko

2.              Znaczenie integracji w pracy z grupą- propozycje  zabaw

3.              Pląsy i zabawy ruchowe ze śpiewem  

4.              Zabawy o nieznacznym ruchu doskonalące percepcję wzrokową i słuchową

5.              Zabawy rozwijające mowę i sprawność manualną

6.              Kreatywne zabawy z różnymi przedmiotami  

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·      Zdobędzie wiedzę o wartości wspólnych zabaw z dziećmi

·      Doświadczy  zabaw wpływających na pełniejsze poznanie dzieci

·      Pozna pląsy i zabawy ruchowe ze śpiewem

·      Dobierze zabawy dla swojej grupy doskonalące percepcję wzrokową i słuchową

·      Wykorzysta w pracy z dziećmi zabawy rozwijające jego mowę i sprawność manualną

·      Wzbogaci własny warsztat o różne  przedmioty zachęcające do kreatywnego działania