Tytuł szkolenia: W kole na dywanie wspólne działanie
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 3
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania

PLAN SZKOLENIA:

        Zabawa kierowana a samorzutnie podejmowana przez dziecko

        Znaczenie integracji w pracy z grupą- propozycje  zabaw

        Pląsy i zabawy ruchowe ze śpiewem  

        Zabawy o nieznacznym ruchu doskonalące percepcję wzrokową i słuchową

        Zabawy rozwijające mowę i sprawność manualną

        Kreatywne zabawy z różnymi przedmiotami  

 CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

1.     Zdobędzie wiedzę o wartości wspólnych zabaw z dziećmi

2.     Doświadczy  zabaw wpływających na pełniejsze poznanie dzieci

3.     Pozna pląsy i zabawy ruchowe ze śpiewem

4.     Dobierze zabawy dla swojej grupy doskonalące percepcję wzrokową i słuchową

5.     Wykorzysta w pracy z dziećmi zabawy rozwijające jego mowę i sprawność manualną

6.     Wzbogaci własny warsztat o różne  przedmioty zachęcające do kreatywnego działania

INFORMACJA O MATERIAŁACH  DLA UCZESTNIKA: opis zabaw,  ich  przestrzeni i środków dydaktycznych  w formie papierowej.