Tytuł szkolenia: Ogród zmysłów - zabawy polisensoryczne w przedszkolu.
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 3
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.              Dlaczego integracja polisensoryczna jest tak ważna? 

2.              Jak wspierać rozwój zmysłu dotyku i czucia dziecka? 

3.              Jak wspierać zmysł równowagi?

4.              Jak wspierać rozwój zmysłu słuchu i wzroku dziecka?

5.              Jak wzbogacać i rozwijać zmysł smaku i węchu?

6.              Plac przedszkolny i sala zajęć - praktyczne pomysły na ich urządzenie oraz wyposażenie / makatki i ścieżki doznań, zabawki polisensoryczne, dźwiękowe pudełka i butelki, memory dotykowe i słuchowe itp./   

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Dyrektor / Nauczyciel:

·         Pozna znaczenie edukacji polisensorycznej w rozwoju dziecka

·         Doświadczy zabaw rozwijających zmysł dotyku, równowagi i prioprocepcji

·         Dobierze środki dydaktyczne do zabaw rozwijających zmysł węchu i smaku

·         Pozna sposoby urządzenia kącików  polisensorycznych na placu zabaw

·         Wykorzysta małe pojemniki, różne pudełka i butelki do zrobienia memorów słuchowych i wzrokowych