Tytuł szkolenia: Dziecko zdolne w przedszkolu organizacja i funkcjonowanie kół zainteresowań w przedszkolu.
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.               Obowiązki przedszkola w zakresie wspomagania rozwoju każdego dziecka z uwzględnieniem indywidualnego potencjału

2.               Pojęcie zdolności, cechy dziecka zdolnego, ocena zdolności

3.               Założenia teorii inteligencji wielorakich H.Gardnera  a potencjał i zdolności dziecka

4.               Obserwacje pedagogiczne  i ustalanie indywidualnego profilu inteligencji każdego dziecka, formułowanie wniosków  – autorskie narzędzia

5.               Zasady postępowania w procesie  wspierania indywidualnych profili inteligencji dzieci

6.               Organizacja przestrzeni edukacyjnej a zdolności i potencjał dz.

7.               Indywidualizacja a wspieranie zdolności

8.               Treści kształcenia a wspieranie zdolności i zainteresowań

9.               Zajęcia dodatkowe i kółka zainteresowań – rodzaje, program, kwalifikacje, dokumentowanie

10.            Pomoc pp a zdolności

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·                  Zna obowiązki przedszkola w zakresie wspierania potencjału każdego dziecka, jego zdolności i zainteresowań

·                  Zna założenia teorii inteligencji wielorakich H.Gardnera i zauważy symptomy zdolności dzieci w poszczególnych rodzajach inteligencji

·                  Dostrzega związek z zasadą indywidualizacji a koncepcją H. Gardnera

·                  Potrafi ustalić indywidualny profil inteligencji w toku obserwacji pedagogicznych

·                  Przygotuje strefy wspierania inteligencji w sali przedszkolnej oraz rytm dnia jako ofertę dla dzieci o różnych typach inteligencji dominujących

·                  Zna zasady organizacji zajęć dodatkowych i kół zainteresowań

·                  Zna zasady udzielania pomocy pp dz. szczególnie uzdolnionym

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

 

Autorskie narzędzia do obserwacji pedagogicznych i do badania profilu inteligencji dzieci, przykłady wniosków do indywidualizacji, test inteligencji wielorakich dla nauczycieli, ramowe rozkłady dnia uwzgl. kółka zainteresowań, działania nauczycieli na rzecz wspierania profili inteligencji, struktura programu własnego, przykładowe programy własne,  materiały dotyczące wspierania zdolności, inne