Tytuł szkolenia: Jak przygotować się do konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola.
Uczestnicy szkolenia: Dyrektorzy publicznych przedszkoli i kandydaci na dyrektorów
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.     Akty prawa regulujące organizację i przebieg konkursu

2.     Wymagania wobec kandydatów na dyrektora przedszkola

3.     Ocena pracy dyrektora – warunek konieczny

4.     Dokumentacja konkursowa kandydata na dyrektora

5.     Uzasadnienie przystąpienia do konkursu

6.     Wyzwania współczesnego przedszkola a kierunki jego rozwoju

7.     Koncepcja funkcjonowania i rozwoju przedszkola – jak ją przygotować

8.     Aspekty pracy przedszkola – zagadnienia istotne w przebiegu rozmowy

9.     Podstawowe akty prawa dotyczące przedszkoli – zadania i dokumentacja dyrektorów

10. Inne wskazówki i uwagi

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

·       Zna wymagania wobec kandydatów na dyrektora przedszkola

·       Wie jakie elementy decydują o najwyższych ocenach pracy dyrektora

·       Zgromadzi kompletną dokumentację na konkurs

·       Przygotuje koncepcję pracy przedszkola

·       Wskaże kierunki rozwoju przedszkola z uwzględnieniem dotychczasowego dorobku oraz wyzwań współczesnej edukacji

·       Orientuje się jakie zagadnienia mogą być przedmiotem rozmowy konkursowej

·       Zna swoje zadania wynikające z obowiązującego prawa i potrafi podać przykłady ze swojej codziennej pracy

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Skrypt obejmujący treści ze slajdów wykorzystanych podczas szkolenia, wymagania państwa wobec przedszkoli, fiszki tematyczne zawierające najważniejsze informacje i sposoby postępowania dotyczące istotnych zagadnień dotyczących pracy przedszkola, wykaz aktualnych aktów prawa dotyczących pracy przedszkoli, wskazówki dotyczące wypełniania arkusza oceny własnej działalności dyrektora, przykładowe uzasadnienie przystąpienia do konkursu, 2 schematy koncepcji funkcjonowania i rozwoju przedszkola, zbiór pomysłów do koncepcji, przykładowe pytania konkursowe, inne