Tytuł szkolenia: Zajęcie dydaktyczne jako forma pracy przedszkola – obserwacja zajęć przez dyrektora.SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW
Uczestnicy szkolenia: Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz dyrektorzy szkół nadzorujący oddziały przedszkolne. SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.     Zajęcie dydaktyczne jako forma pracy przedszkola:

·       temat, cele, metody, przebieg

·       zasady konstruowania zajęć

·       poprawność merytoryczno-metodyczna – wskazówki praktyczne

·       konspekt zajęcia

·       rodzaje zajęć  

·       planowanie zajęć – siatka tygodniowa

2.     Zajęcia dydaktyczne a realizacja programu wychowania przedszkolnego

3.     Zapisy w dzienniku

4.     Obserwacja zajęć dydaktycznych przez dyrektora

·       procedura postępowania

·       aspekty obserwacji

·       arkusz obserwacji

5.     Inne komunikaty.

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

·       Zweryfikuje sposób planowania zajęć przez nauczycieli

·       Udoskonali kompetencje w zakresie formułowania tematu, celów i metod zajęcia

·       Udoskonali kompetencje w zakresie metodyki realizacji różnych typów zajęć

·       Zweryfikuje sposób dokonywania zapisów w dzienniku przez nauczycieli

·       Zastosuje procedurę obserwacji zajęć z wykorzystaniem analitycznych arkuszy obserwacji

·       Dokona refleksji na temat planowania pracy przez nauczycieli i sposobu nadzorowania realizacji dopuszczonych programów

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Skrypt obejmujący treści ze slajdów wykorzystywanych podczas szkolenia, materiały dotyczące zasad planowania zajęć dydaktycznych – siatki zajęć, przykładowe tematy zajęć, przykładowe cele operacyjne, przykładowy  konspekt zajęcia dydaktycznego, przykładowy konspekt zajęć ruchowych, przykładowy plan pracy N, arkusz obserwacji zajęć przez D, Procedura prowadzenia obserwacji zajęć przez D, inne