Tytuł szkolenia: Metoda projektu w pracy przedszkola.
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 3
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.              Metoda projektu a zadania przedszkola i program wychowania przedszkolnego

2.              Metoda projektu a metody i formy wychowania przedszkolnego

3.              Cechy charakterystyczne metody projektu

4.              Rodzaje projektów

5.              Etapy pracy nad projektem – na przykładzie praktycznym:

1)     Wybór tematu projektu

2)     Przygotowanie nauczyciela do realizacji projektu

3)     Siatka wstępna, lista pytań 

4)     Zajęcia wstępne - inspirowanie do projektu

5)     Instrukcja projektu – analiza i przykładowe zapisy

6)     Kreatywne realizowanie zadań, współdziałanie w ich realizacji z rodzicami i innymi podmiotami – wskazówki praktyczne

7)     Dokumentowanie projektu, w tym zapisy w dzienniku

8)     Wydarzenie kulminacyjne

6.              Ewaluacja projektu

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·       Zna założenia metody projektów

·       Potrafi przygotować instrukcję projektu z wykorzystaniem programu wychowania przedszkolnego

·       Zastosuje metodę projektu ze wszystkimi etapami

·       Traktuje metodę jako działania otwarte i twórcze

·       Współpracuje z rodzicami i innymi podmiotami w trakcie realizacji

·       Realizuje różne wydarzenia kulminacyjne

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Opis metody projektów, etapy pracy nad projektem, przykładowa instrukcja projektu

- gotowy projekt, inne