Tytuł szkolenia: Metodyka zajęć umuzykalniających w przedszkolu.
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.               Formy wychowania muzycznego w przedszkolu - śpiew, ruch, gra, słuchanie – przykłady zabaw

2.               Planowanie, organizacja i struktura zajęć umuzykalniających

3.               Kryteria doboru piosenek, nauka i sposoby pracy z piosenką

4.               Zabawy uwrażliwiające dzieci na różne elementy muzyki/ tempo, dynamika, barwa, wysokość, kierunek itd.

5.               Wykorzystanie instrumentów perkusyjnych w pracy z dziećmi

6.               Rozwijanie inwencji twórczej w praktyce

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

  • Wymieni formy wychowania muzycznego
  • Ułoży konspekt zajęcia umuzykalniającego
  • Dobierze piosenkę do odpowiedniej grupy wiekowej
  • Doświadczy różnych sposobów pracy z piosenką
  • Wybierze zabawy uwrażliwiające  na różne elementy muzyki
  • Wykorzysta instrumenty perkusyjne  do zabaw rytmicznych
  • Wzbogaci swój repertuar zabaw rozwijających inwencję twórczą