Tytuł szkolenia: Edukacja przyrodnicza i ekologiczna w przedszkolu.
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 3
Plan szkolenia:

 

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.     Uzgodnią terminologiczne i podstawy prawne

2.     Postawa przyjazna środowisku – elementy składowe

3.     Tematyka realizowana w przedszkolu – obowiązkowe cele i skuteczne sposoby realizacji

4.     Rola emocji i poznawanie wielozmysłowe

5.     Planowanie obserwacji, zabaw badawczych i doświadczeń, zapisy w dzienniku

6.     Zasady edukacji ekologicznej

7.     Kącik przyrody

8.     Kalendarz wydarzeń przedszkolnych  a edukacja na rzecz ochrony środowiska

9.     Przyroda jako wartość – budowanie zasad, kodeks ekologiczny

10. Idea zrównoważonego rozwoju a edukacja przyrodniczo-ekologiczna

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·       Rozróżnia podstawowe pojęcia np. edukacja ekologiczna a ochrona środowiska, edukacja przyrodniczo-ekologiczna a zrównoważony rozwój

·       Zaplanuje pracę z uwzględnieniem celów i zasad edukacji przyrodniczo-ekologicznej

·       Zastosuje skuteczne metody na rzecz budowania postaw przyjaznych przyrodzie.

·       Zaplanuje i przeprowadzi obserwacje przyrodnicze, eksperymenty, zabawy badawcze

·       Wykorzysta w codziennej pracy wskazówki dotyczące organizacji kącika przyrody oraz budowania kodeksu ekologicznego

·       Ustali wartość działań przedszkola w zakresie edukacji przyrodniczo-ekologicznej i dla zrównoważonego rozwoju

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Cele edukacji ekologicznej, zasady edukacji ekologicznej, ściąga - istota obserwacji, doświadczeń, zabaw badawczych, program obserwacji przyrodniczych, informacje na temat idei zrównoważonego rozwoju, opisy zabaw badawczych i doświadczeń, informacje o certyfikacie Master Eco, kalendarz przyrodnika, propozycje zapisów w dzienniku , informacje o kąciku przyrody, kodeks ekologiczny,  inne