Tytuł szkolenia: Zanim dziecko zacznie pisać - przygotowanie do nauki pisania w przedszkolu.
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 3
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

  1. Pisanie a podstawa programowa wp
  2. Kompetencje  niezbędne do nauki pisania – analiza oraz przykłady ćwiczeń praktycznych:

1)        Uwaga

2)        Pole spostrzeżeniowe

3)        Pamięć wzrokowa

4)        Rozumienie szeregów

5)        Orientacja w schemacie ciała i przestrzeni

6)        Orientacja na kartce papieru, czytanie kartki, liniatura

7)        Percepcja wzrokowa, analiza i synteza wzrokowa

8)        Synteza słuchowa, analiza i synteza słuchowa

9)        Myślenie symboliczne

10)    Sprawność manualna

11)    Budowanie schematu ruchowego i koordynacji wzrokowo - ruchowej

  1. Poprawny chwyt narzędzia pisarskiego i nacisk na kartę – propozycje ćwiczeń

4.     Zasady postępowania w procesie przygotowania do pisania

3.     Lateralizacja – zasady postępowania

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·         Zna obowiązki i zakres treści w zakresie przygotowania do pisania

·         Stosuje zasady postępowania w zakresie przygotowania do pisania i przeprowadza różne rodzaje zabaw i ćwiczeń

·         Wdraża metody kształtujące koordynację wzrokowo-ruchową

·         Ustala lateralizację dzieci i odpowiednio do wyniku postępuje

·         Traktuje przygotowanie do pisania jako złożony i długofalowy proces

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Zestawienie kompetencji potrzebnych do pisania wraz z przykładami działań i ćwiczeń, opisy zabaw i ćwiczeń oraz polecana literatura, przykładowe karty pracy