Tytuł szkolenia: Zaburzenia psychiczne uczniów a szkolna codzienność.
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
  • edukacja wczesnoszkolna
  • szkoła
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowcyh
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1. Uczeń z depresją w szkole- przyczyny, charakterystyka, zaburzenia osiowe i ich wpływ na funkcjonowanie szkolne.

2. Kiedy depresji towarzyszą myśli samobójcze i samookaleczanie- szacowanie ryzyka samobójstwa, zasady podjęcia interwencji.

3. Metody i techniki pracy z uczniem z depresją.

4. Uczeń z zaburzeniami lękowymi w szkole- charakterystyka zaburzeń i ich wpływ na funkcjonowanie szkolne.

5. Formy wsparcia ucznia z zaburzeniami lękowymi na terenie szkoły.

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·               Posiada wiedzę na temat głównych i często spotykanych zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży.

·               Potrafi wskazać podstawowe objawy charakterystyczne dla poszczególnych zaburzeń.

·               Na podstawie posiadanych informacji, potrafi oszacować ryzyko samobójstwa i podjąć stosowną interwencję.

·               Zna rolę szkoły we wspieraniu uczniów w procesie terapeutycznym.

·               Wie, w jaki sposób rozpocząć proces pomocy uczniowi.

 

·               Zna miejsca, w których można szukać pomocy.