Tytuł szkolenia: Edukacja dla zdrowia i bezpieczeństwa w przedszkolu.
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 3
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.       Zadania i funkcje przedszkola a edukacja zdrowotna

2.       Cele edukacji dla zdrowia i bezpieczeństwa

3.       Sposoby realizacji edukacji dla zdrowia i bezpieczeństwa

4.       Tematy kompleksowe

5.       Czynności  higieniczno-porządkowe

6.       Organizacyjne formy aktywności ruchowej w przedszkolu

7.       Rodzaje zabaw ruchowych w przedszkolu, formy ustawienia, pozycje wyjściowe, przybory, organizacja

8.       Metody aktywności ruchowej

9.       Ćwiczenia poranne – organizacja, przebieg

10.   Zestawy ruchowe jako zajęcia dydaktyczne – planowanie, organizacja, przebieg

11.   Zabawy terenowe i tory przeszkód

12.   Spacery

13.   Edukacja dla bezpieczeństwa – zakres treści

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·       Wskaże formy realizacji zadań przedszkola w zakresie edukacji dla zdrowia i bezpieczeństwa

·       Zaplanuje w planach pracy kręgi tematyczne i cele na rzecz promocji zdrowia i bezpieczeństwa oraz formy realizacji w ciągu dnia (ramowy rozkład dnia)

·       Przygotuje i przeprowadzi  ćwiczenia poranne, zestawy ruchowe, pojedyncze zabawy ruchowe

·       Bezpiecznie przeprowadzi i udokumentuje spacery i zabawy terenowe

·       Zastosuje zasady kształtowania nawyków higienicznych

·       Udoskonali warsztat pracy o metody twórcze aktywności ruchowej

·       Udoskonali sposób prowadzenia edukacji dla bezpieczeństwa

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Opis omawianych treści, katalog metod aktywności ruchowej, katalog metod twórczych i przykłady zajęć, formy ustawień i pozycje wyjściowe do ćwiczeń, przykłady zabaw ruchowych, zasady planowania zajęć ruchowych,  przykładowe zestawy ćw. porannych i zestawy ruchowe, rejestr wyjść, inne