Tytuł szkolenia: Metody aktywizujące w przedszkolu
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.     Znaczenie aktywności dziecka w procesie wspomagania jego rozwoju

2.     Aktywność dziecka a samodzielność

3.     Istota metod aktywizujących – rola nauczyciela, rola dziecka

4.     Warunki aktywności dziecka

5.     Metody wychowania przedszkolnego a metody i techniki aktywizujące

6.     Klasyfikacja metod i technik aktywizujących

7.     Istota poszczególnych metod i technik aktywizujących - przykłady zastosowania
w praktyce – wg podziału metod:

·     Pracy we współpracy

·     Integracyjne

·     Tworzenia  i definiowania pojęć

·     Hierarchizacji

·     Diagnostyczne

·     Dyskusyjne

·     Twórczego myślenia

·     Grupowego podejmowania decyzji

·     Planowania

·     Gry i zabawy dydaktyczne

·     Przyspieszonego uczenia się

·     Ewaluacyjne

 

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

-       Dostrzega związek pomiędzy samodzielnością a aktywnością

-       Jest przekonany o skuteczności metod aktywizujących w procesie edukacyjnym i wie jakie warunki powinny być spełnione, aby dziecko było aktywne

-       Zastosuje różne rodzaje metod i technik aktywizujących w codziennej praktyce odpowiednio do planowanych celów wychowawczych i dydaktycznych zajęć

INFORMACJA O MATERIAŁACH  DLA UCZESTNIKA:

Informacje dotyczące znaczenia oraz istoty aktywizowania dzieci, katalog metod i technik aktywizujących z opisami i przykładami zastosowania w praktyce