Tytuł szkolenia: Wyznaczanie granic czyli jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci, w tym z agresją i nieposłuszeństwem.
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1. Przyczyny zachowań trudnych u dzieci- kiedy zachowania trudne mogą wynikać z zaburzeń:

·       Charakterystyka zaburzeń, w których trudne zachowania mogą występować

·       Wskazanie procedur postępowania- gdzie kierować, gdzie diagnozować, jak rozmawiać z rodzicem

2.    Analiza behawioralna zachowań trudnych- jako sposób na lepsze rozumienie zachowań dziecka.

·       Analiza przypadków

·       Nauka uzupełniania tabeli obserwacyjnej

3.    Skrzynka z narzędziami- procedury i sposoby pracy nad zmianą zachowań trudnych

4.    Jak budować skuteczne kontrakty grupowe i motywować dzieci do ich przestrzegania

5.     Systemy

6.     Dziecięce wybuchy złości- charakterystyka, sposoby radzenia sobie

7.     Zabawy wspierające inteligencję emocjonalną u dzieci- omówienie zabaw psychoedukacyjnych o złości .

8.     Przydatna literatura.

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·          Zna objawy podstawowych zaburzeń występujących u dzieci.

·          Potrafi na podstawie poznanych objawów dokonać wstępnej diagnozy stanu dziecka.

·          Wie, jak przeprowadzać wywiad z rodzicem i jakie formy pomocy mu zaoferować.

·          Potrafi dokonać analizy behawioralnej zachowania trudnego.

·          Posiada narzędzia do modyfikacji zachowań trudnych i używa ich w praktyce.

·          Tworzy kontrakty grupowe i posiada wiele pomysłów na motywowanie dzieci do przestrzegania zasad.

·          Zna ciekawe zabawy rozwijające kompetencje emocjonalne dzieci. Wie, do jakiej literatury może sięgnąć w pracy z dziećmi.

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

gotowe przykłady kontraktów behawioralnych, formularz analizy zachowania trudnego, arkusz oceniający zaburzenie ADHD.