Tytuł szkolenia: Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej.
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.     Pojęcie integracji sensorycznej – elementy składowe procesu i systemy sensoryczne

2.     Rozwój integracji sensorycznej (SI)

3.     Przyczyny, rodzaje  i symptomy zaburzeń integracji sensorycznej

4.     Terapia a profilaktyka i stymulacja integracji sensorycznej

5.     Zadania przedszkola i nauczycieli w zakresie wspierania rozwoju integracji sensorycznej

6.     Organizacja przestrzeni i wyposażenia przedszkola a integracja sensoryczna

7.     Przykłady zabaw, ćwiczeń i aktywności wspierających rozwój SI

8.     Metody i techniki oparte na teorii inteligencji wielorakich

9.     Program własny a wpieranie rozwoju integracji sensorycznej

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·         Rozróżnia podstawowe pojęcia dotyczące integracji sensorycznej

·         Rozróżni symptomy wskazujące na możliwość zaburzeń integracji sensorycznej

·         Zna obowiązki w zakresie wspierania rozwoju SI – organizacja przestrzeni oraz systematyczne działania

·         Potrafi stosować w codziennej praktyce zabawy i  ćwiczenia podnoszące poziom SI

·         Jest zmobilizowany do zgromadzenia materiałów i ewentualnego napisania programu własnego w zakresie wspierania rozwoju integracji sensorycznej

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Informacje dotyczące istoty integracji sensorycznej, przykłady zabaw i ćwiczeń wspierających rozwój systemów sensorycznych, materiały dotyczące metody stymulacji procesów poznawczych – „Krąg zmysłów”, ramowy rozkład dnia, struktura programu własnego, wskazówki dotyczące organizacji przestrzeni edukacyjnej,  inne