Tytuł szkolenia: Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zdalnej i stacjonarnej edukacji.
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
  • edukacja wczesnoszkolna
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1. Jak zaistnieć w świecie cyfrowym? Zakładanie profili o kont na platformie Google.

2.     Interaktywna komunikacja grupowa. – Google Meet

3.     Zapoznanie z narzędziami multimedialnymi umożliwiającymi zastosowanie na wszystkich szczeblach edukacji oraz na wszystkich przedmiotach

a.     www.padlet.com- wirtualną tablicą, której głównym zadaniem możliwość   gromadzenia w jednym miejscu różnego rodzaju materiałów cyfrowych w ramach tematu określonego przez prowadzącego. Strona posiada polską wersję językową i wymaga rejestracji użytkownika.

b.    Jambord - system tablic interaktywnych opracowany przez Google jako część Google     Workspace

c.     wheeldecide.com - to ogólnodostępne darmowe narzędzie, które pozwala stworzyć własne koło, wpisując kategorie wyboru lub skorzystać z olbrzymiej liczby już gotowych kół.

d.    mentimeter- aplikację służącą do tworzenia prezentacji z informacjami zwrotnymi w czasie rzeczywistym

4.     Zapoznanie z możliwościami tworzenia i edytowania własnych filmów  za pomocą m. in. Windows Movie Maker, lightworks;

5.     Tworzenie prezentacji w oparciu o szablony Google oraz aplikację nearpod.com

6.     Zastosowanie programu canva.com do tworzenia plakatów