Tytuł szkolenia: Współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju. Współpraca z rodzicami.
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.          Współpraca z instytucjami w światle prawa

2.          Zadania przedszkola wymagające współpracy z instytucjami

3.          Instytucje środowiska lokalnego wspierające działania przedszkola

4.          Przedszkola a potrzeby środowiska – przykłady współpracy

5.          Współpraca przedszkola i nauczycieli z rodzicami w świetle obowiązującego prawa

6.          Warunki dobrej współpracy

7.          Planowanie współpracy z rodzicami na poziomie przedszkola – zadania i formy współpracy

8.          Planowanie współpracy z rodzicami na poziomie grupy przedszkolnej – zadania i formy

9.          Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców

10.       Dobre praktyki - prezentacja wybranych form współpracy z rodzicami

11.       Dokumentowanie współpracy z rodzicami

12.       Budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola w relacjach  z  rodzicami

13.       Rozmowy z rodzicami

14.       Źródła nieporozumień , bariery i ograniczenia, „trudny rodzic”

15.       Rada rodziców w przedszkolu

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·              Zna cele i zakres współpracy przedszkola z instytucjami środowiska lokalnego

·              Ma świadomość obowiązków i oczekiwań wobec rodziców

·              Wykorzysta nowe formy współpracy z rodzicami

·              Udoskonali formy komunikacji z rodzicami

·              Udoskonali sposoby budowania wizerunku przedszkola w relacjach z rodzicami

·              Zaplanuje współpracę z rodzicami z wykorzystaniem nowych form, w tym w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

·              Zweryfikuje rolę przedszkola w tworzeniu warunków do funkcjonowania rady rodziców

·              Przygotuje dokumentację współpracy z rodzicami

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Opis  form współpracy z rodzicami, Europejska karta praw i obowiązków rodziców, procedura współpracy z rodzicami, plan współpracy z R dyrektora, plan współpracy z R nauczycieli, regulamin rady rodziców, informacje dotyczące współpracy z instytucjami, inne