Tytuł szkolenia: Kompetencje Kluczowe - Matematyka i podstawowe kompetencje naukowo - techniczne
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 3
Plan szkolenia:

 

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczetstnik otrzyma indywidualny kod dostepu do szkolenia

PLAN SZKOLENIA:

1.      Kompetencje  kluczowe – czym i jakie są?

2.      Treści podstawy programowej w zakresie kompetencji kluczowej nr 3.

3.      Formy pracy przedszkola a kształtowanie pojęć matematycznych

4.      Rozłożenie zajęć kształtujących pojęcia matematyczne w tygodniu, sposób utrwalania

5.      Struktura zajęcia dydaktycznego a zabawa dydaktyczna

6.      Zasady nauczania matematyki w przedszkolu

7.      Przykłady praktyczne czynnościowego nauczania matematyki dotyczące poszczególnych treści z matematyki

8.      Zapisy w dzienniku – kształtowanie pojęć matematycznych

9.      Rozwijanie kompetencji naukowo technicznych – metody, przykłady działań i dokumentowanie

10.  Kompetencje naukowo-techniczne – zajęcia dodatkowe, programy własne i inne pomysły nowatorskich rozwiązań

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

·         Zaplanuje zajęcia kształtujące pojęcia matematyczne w planie pracy w oparciu o realizowany program wp

·         Poprawnie sformułuje temat i cele zajęcia

·         Przygotuje i przeprowadzi zajęcia z matematyki z  uwzględnieniem koncepcji czynnościowego nauczania

·         Przeprowadzi zabawy dydaktyczne utrwalające pojęcia matematyczne

·         Dokona poprawnego zapisu w dzienniku

·         Zaplanuje działania rozwijające kompetencje naukowo-techniczne, udokumentuje

·         Ustali możliwości nowatorskich rozwiązań w zakresie rozwijania kompetencji naukowo-technicznych

INFORMACJA O MATERIAŁACH  DLA UCZESTNIKA:

Przykładowy rozkład materiału z matematyki na rok dla poszczególnych grup wiekowych, przykładowe przebiegi zajęć, opisy zabaw dydaktycznych dotyczących z matematyki i kompetencji naukowo - technicznych, wskazówki metodyczne dotyczące kształtowania pojęć matematycznych w przedszkolu, struktura programu własnego, przykładowe zapisy w dzienniku, opisy wybranych metod i technik aktywizujących, propozycje i treści zajęć dodatkowych na rzecz rozwijania kompetencji naukowo-technicznych, inne