Tytuł szkolenia: Wychowanie do wartości oraz budowanie norm opartych na wartościach. Metody pracy wychowawczej.
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.     Podstawy prawne  działań nauczyciela na rzecz wychowania do wartości

2.     Proces wychowania w przedszkolu – cele i zadania nauczyciela

3.     Katalog wartości w przedszkolu

4.     Procedura postępowania nauczyciela podczas wprowadzania dzieci w świat wartości

5.     Wprowadzanie wartości poprzez tematy kompleksowe – przykłady praktyczne

6.     Planowanie celów wychowawczych podczas zajęć oraz innych sytuacji edukacyjnych

7.     Wartości  a ustalanie norm zachowania dla dzieci – kodeks przedszkolaka.

8.     Stosowanie przez nauczycieli metod wychowawczych i  skutecznych sposobów komunikowania się.

9.     Funkcje bajkoterapii i metodyka pracy z bajką terapeutyczną.

10. Ustalenie, wybór  i rola systemu motywacyjnego

11. Współpraca z rodzicami na rzecz budowania systemu wartości u dzieci

12. Monitorowanie pracy wychowawczej (obowiązkowe) – ustalanie i wdrażanie wniosków

13. Wychowanie a nowatorskie rozwiązania – przykłady praktyczne KOLENIA:

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·         Ma świadomość swoich zadań w realizacji procesu wychowawczego

·         Traktuje proces wychowawczy jako proces

·         Potrafi przygotować plany pracy uwzględniające objaśnienie dzieciom istoty wybranych wartości uniwersalnych

·         Zastosuje w procesie wychowawczym skuteczne metody wychowawcze

·         Przygotuje normy zachowania do kodeksu grupowego

·        Dobierze system motywacyjny wspierający skuteczność procesu wychowawczego

·         Dokona ewaluacji procesu działań wychowawczych, sformułuje wnioski

·         Będzie zmotywowany do szukania nowatorskich, skutecznych sposobów prowadzenia procesu wychowawczego

 

·         Zweryfikuje sposób współpracy z rodzicami na rzecz rozwoju społeczno-moralnego dzieci