Tytuł szkolenia: Gimnastyka buzi i języka jako skuteczne narzędzie nauczyciela przedszkola w profilaktyce wad wymowy. Rozwój mowy dziecka w pigułce.
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

 

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia

PLAN SZKOLENIA:

1.      Profilaktyka logopedyczna - definicja

2.      Rola i cele profilaktyki logopedycznej w kształtowaniu rozwoju mowy i języka

3.      Rozwój mowy dziecka – etapy/omówienie

4.      Objawy zaburzeń rozwoju mowy na poszczególnych etapach rozwoju

5.      Najczęściej spotykane zaburzenia rozwoju mowy i ich źródła

6.      Jak wspierać prawidłowy rozwój mowy dziecka?

7.      Przykłady zabaw wspomagających rozwój mowy (w tym ćwiczenia artykulacyjne, słuchowe, oddechowe, fonacyjne), ćwiczenia praktyczne dla nauczycieli

8.       Badania przesiewowe w grupie przedszkolnej

9.       Co dalej? – znaczenie i rola terapii logopedycznej

10.   Ćwiczenia praktyczne – warsztat

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

  • zna podstawowe definicje związane z profilaktyką logopedyczną i rozwojem mowy dziecka
  • potrafi wskazać w grupie przedszkolnej dzieci potrzebujące wsparcia logopedy
  • potrafi rozwijać sprawność  narządów mowy, artykulacji,  fonacji i słuchu fonemowego,
  • poznaje ćwiczenia i zabawy kształtujące sprawność języka dostosowane do wieku dzieci
  • potrafi rozwijać komunikację  językową i komunikacyjną dziecka, wzbogacać słownictwo, poprawność gramatyczną i stylistyczną wypowiedzi
  • wie jak przeprowadzić instruktaż dla Rodzica dotyczący rozwoju mowy dziecka
  • posiada wiedzę na temat współpracy z innymi specjalistami w zakresie wsparcia rozwoju dziecka