Tytuł szkolenia: Storyline jako metoda pracy wychowawczej i aktywnego uczenia się. - CZERWIEC MIESIĄCEM NOWATORSTWA
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.  Podstawa programowa a metody i formy pracy w przedszkolu

2.  Istota metody storyline i jej główne elementy

3.  Przykłady (3) praktycznego wykorzystania metody w przedszkolu:

·       Temat zajęcia 

·       Cele  operacyjne

·       Przebieg zajęć – epizody, pytania kluczowe, aktywności  - omówienie przebiegu przykładowych zajęć wraz z komentarzem

4.  Ewaluacja zajęć

5.  Planowanie pracy przez nauczyciela z wykorzystaniem metody storyline – omówienie planu pracy nauczyciela na konkretnym przykładzie

6.  Zapisy w dzienniku – omówienie na konkretnym przykładzie

7.  Ćwiczenia praktyczne – przebieg zajęć metodą storyline a cele zajęcia

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·      Wykorzysta metodę storyline do planowania pracy, przygotuje plan

·      Poprawnie określi temat zajęcia, cele operacyjne

·      Zaplanuje i przeprowadzi zajęcia metodą storyline

·      Dokona ewaluacji zajęć

·      Dokona zapisu w dzienniku

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Opis metody i sposobu jej wykorzystania w przedszkolu, przykładowy przebieg zajęcia zrealizowanego metodą storyline, fragment planu pracy nauczyciela, przykładowy zapis w dzienniku, inne