Tytuł szkolenia: Storyline jako metoda pracy wychowawczej i aktywnego uczenia się
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostepu do szkolenia.

PLAN SZKOLENIA:

1.      Podstawa programowa a metody i formy pracy w przedszkolu

2.      Istota metody storyline i jej główne elementy

3.      Przykłady (3) praktycznego wykorzystania metody w przedszkolu:

-        Temat zajęcia

-        Cele  operacyjne

-        Przebieg zajęć – epizody, pytania kluczowe, aktywności  - omówienie przebiegu przykładowych zajęć wraz z komentarzem

4.      Ewaluacja zajęć

5.      Planowanie pracy przez nauczyciela z wykorzystaniem metody storyline – omówienie planu pracy nauczyciela na konkretnym przykładzie

6.      Zapisy w dzienniku – omówienie na konkretnym przykładzie

7.      Ćwiczenia praktyczne – przebieg zajęć metodą storyline a cele zajęcia

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·         Wykorzysta metodę storyline do planowania pracy, przygotuje plan

·         Poprawnie określi temat zajęcia, cele operacyjne

·         Zaplanuje i przeprowadzi zajęcia metodą storyline

·         Dokona ewaluacji zajęć

·         Dokona zapisu w dzienniku

INFORMACJA O MATERIAŁACH  DLA UCZESTNIKA:

Opis metody i sposobu jej wykorzystania w przedszkolu, przykładowy przebieg zajęcia zrealizowanego metodą storyline, fragment planu pracy nauczyciela, przykładowy zapis w dzienniku, inne