Tytuł szkolenia: Dziecko z całościowymi zaburzeniami rozwoju- spektrum Autyzmu, zespół Aspergera.
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.     Wyjaśnienie zaburzeń. Kryteria diagnostyczne autyzmu i Zespołu Aspergera- ujęcie w systemie ICD-10. Różnice i podobieństwa między zaburzeniami.

2.     Autyzm i Zespół Aspergera a spektrum zaburzeń autystycznych- różnice w ujęciu wg. ICD-10, ICD-11 a DSM V

3.       Mały indywidualista- czyli przedszkolak z diagnozą spektrum autyzmu, Zespołu Aspergera, charakterystyka:

·        Komunikacja pozawerbalna

·        Relacje społeczne

·        Jakościowe nieprawidłowości w zakresie wzorców porozumiewania się

·        Ograniczony, stereotypowy repertuar zainteresowań i aktywności

·        Funkcjonowanie poznawcze

5.     Praktyczne wskazówki dla nauczycieli do pracy z dzieckiem:

·        Nadajemy strukturę- plany dnia i plany aktywności

·        Budujemy motywację- kontrakty behawioralne, systemy żetonowe, nagrody

·        Panujemy nad zachowaniem niepożądanym- wyzwania do pracy, analiza zachowania trudnego, skuteczne wydawanie poleceń, metody wygaszania zachowania  niepożądanego

6.     W jaki sposób można rozwijać umiejętności deficytowe?- przykłady ćwiczeń i oddziaływań terapeutycznych, pomysły na zajęcia grupowe.

7.     Przydatna literatura

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·        Zna kryteria diagnostyczne spektrum zaburzeń autystycznych oraz charakterystykę tych zaburzeń według klasyfikacji ICD-10, ICD-11 i DSM-5. 

·        Potrafi dokonać analizy zachowania trudnego.

·        Zna techniki kształtowania zachowań pożądanych u dzieci i eliminowania zachowań niepożądanych.

·        Potrafi rozwijać umiejętności deficytowe u dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych poprzez znajomość zabaw i procedur nauczania umiejętności kluczowych.

·        Zna literaturę fachową dotyczącą omawianego zagadnienia.

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Skrypt ze szkolenia