Tytuł szkolenia: Dziecko z całościowymi zaburzeniami rozwoju- spektrum Autyzmu, zespół Aspergera
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia

 

PLAN SZKOLENIA:

1.      Wyjaśnienie zaburzeń. Kryteria diagnostyczne autyzmu i Zespołu Aspergera- ujęcie w systemie ICD-10. Różnice i podobieństwa między zaburzeniami.

2.      Autyzm i Zespół Aspergera a spektrum zaburzeń autystycznych- różnice w ujęciu wg. ICD-10  a DSM V.

3.      Zespół Aspergera- kilka słów o historii, diagnoza różnicowa.

4.      Mały indywidualista- czyli przedszkolak z diagnozą Zespołu Aspergera, charakterystyka:

·         Komunikacja pozawerbalna

·         Relacje społeczne

·         Jakościowe nieprawidłowości w zakresie wzorców porozumiewania się

·         Ograniczony, stereotypowy repertuar zainteresowań i aktywności

·         Funkcjonowanie poznawcze

5.      Praktyczne wskazówki dla nauczycieli do pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera:

·         Nadajemy strukturę- plany dnia i plany aktywności

·         Budujemy motywację- kontrakty behawioralne, systemy żetonowe, nagrody

·         Panujemy nad zachowaniem niepożądanym- wyzwania do pracy, analiza zachowania trudnego, skuteczne wydawanie poleceń, metody wygaszania zachowania  niepożądanego

6.      W jaki sposób można rozwijać umiejętności deficytowe?- przykłady ćwiczeń i oddziaływań terapeutycznych, pomysły na zajęcia grupowe.

7.      Przydatna literatura

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

  • Zna kryteria diagnostyczne spektrum zaburzeń autystycznych oraz charakterystykę tych zaburzeń według klasyfikacji ICD-10 i DSM-5. 
  • Potrafi dokonać analizy zachowania trudnego.
  • Zna techniki kształtowania zachowań pożądanych u dzieci i eliminowania zachowań niepożądanych.
  • Potrafi rozwijać umiejętności deficytowe u dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych poprzez znajomość zabaw i procedur nauczania umiejętności kluczowych.
  • Zna literaturę fachową dotyczącą omawianego zagadnienia.