Tytuł szkolenia: Efektywne i nowatorskie formy współpracy z rodzicami.
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.      Współpraca przedszkola i nauczycieli z rodzicami w świetle obowiązującego prawa

2.      Warunki dobrej współpracy

3.      Planowanie współpracy z rodzicami na poziomie przedszkola – zadania i formy współpracy

4.      Planowanie współpracy z rodzicami na poziomie grupy przedszkolnej – zadania i formy

5.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców

6.      Dobre praktyki - prezentacja wybranych form współpracy z rodzicami

7.      Dokumentowanie współpracy z rodzicami

8.      Budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola w relacjach  z  rodzicami

9.      Rozmowy z rodzicami

10.  Źródła nieporozumień , bariery i ograniczenia, „trudny rodzic”

11.  Rada rodziców w przedszkolu

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·              Ma świadomość obowiązków i oczekiwań wobec rodziców

·         Wykorzysta nowe formy współpracy z rodzicami

·         Udoskonali formy komunikacji z rodzicami

·         Udoskonali sposoby budowania wizerunku przedszkola w relacjach z rodzicami

·         Zaplanuje współpracę z rodzicami z wykorzystaniem nowych form, w tym w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

·         Zweryfikuje rolę przedszkola w tworzeniu warunków do funkcjonowania rady rodziców

·         Przygotuje dokumentację współpracy z rodzicami

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Opis  form współpracy z rodzicami, Europejska karta praw i obowiązków rodziców, procedura współpracy z rodzicami, plan współpracy z R dyrektora, plan współpracy z R nauczycieli, regulamin rady rodziców, inne