Tytuł szkolenia: Innowacje a nowatorstwo. Konstruowanie programów przez nauczycieli.
Odbiorcy szkolenia:
 • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

 1. Istota nowatorstwa pedagogicznego, rodzaje – uzgodnienia terminologiczne
 2. Przykłady nowatorstwa w przedszkolu.
 3. Innowacje pedagogiczne – rodzaje, przykłady praktyczne
 4. Innowacje - od pomysłu do wdrożenia – procedura postępowania
 5. Konstruowanie programu – krok po kroku – przykłady
 6. Dopuszczanie i wdrażanie programów własnych, ewaluacja
 7. Program własny a innowacja programowa
 8. Kreatywny nauczyciel – inspirowanie do nowatorstwa, podpowiedzi, propozycje  

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

 • Rozróżnia pojęcia dotyczące nowatorstwa
 • Zna rodzaje innowacji i procedurę postępowania od pomysłu do wdrożenia i ewaluacji
 • Potrafi przygotować program własny i zastosuje procedurę wdrażania i ewaluacji
 • Rozróżnia pojęcia: program własny i innowacja programowa
 • Dostrzega możliwości kreatywnego podejścia do własnych działań edukacyjnych

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Procedura tworzenia i wdrażania innowacji, struktura programu własnego, przykładowe programy własne, terminologia w zakresie nowatorstwa, inne