Tytuł szkolenia: System wspierania dziecka i udzielania pomocy pp w toku bieżącej pracy przez nauczycieli.
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.           Istota indywidualizacji – definicja i podstawy prawne

2.           Proces wspomagania rozwoju i edukacji a cele obserwacji pedagogicznych

3.           Techniki i narzędzia diagnostyczne w procesie obserwacji pedagogicznych nauczycieli

4.           Formułowanie wniosków do indywidualizacji i udzielania pomocy pychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy – uwzględnienie trudności, deficytów, zdolności, zainteresowań

5.           Diagnozowanie potrzeb i możliwości a współpraca z rodzicami

6.           Procura postępowania w procesie wspomagania rozwoju i edukacji – od obserwacji  po wdrażanie wniosków i monitorowanie zmian – proces ciągły

7.           Indywidualizacja i pomoc  w toku bieżącej pracy – przykłady  wdrażania wniosków w praktyce

8.           Indywidualizacja w trakcie zajęć dydaktycznych – przykłady wdrażania wniosków w praktyce

9.           Organizacja pracy i przestrzeń edukacyjna a indywidualne potrzeby i możliwości

10.       Metody i formy sprzyjające indywidualizacji oddziaływań

11.       Programy własne nauczycieli a wyniki obserwacji pedagogicznych

12.       Teoria inteligencji wielorakich H.Gardnera – postrzeganie indywidualności dziecka

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·                  Dostrzega potrzebę indywidualnego podejścia do dziecka w procesie wspomagania jego rozwoju

·                  Przeprowadzi obserwacje  z zastosowaniem różnych technik i narzędzi

·                  Ustali wyniki obserwacji, sformułuje wnioski

·                  Zastosuje  zasadę indywidualizacji – wdroży wnioski i w udzieli pomocy w toku bieżącej pracy

·                  Uwzględni wnioski do indywidualizacji podczas zajęć dydaktycznych

·                  Zorganizuje przestrzeń edukacyjną, w tym kąciki i przygotuje oferty aktywności dla dzieci o rożnych potrzebach i możliwościach

·                  Zauważy możliwość zastosowania różnych metod i form wspierających rozwój potencjału dziecka

·                  Zauważy możliwość zastosowania koncepcji inteligencji wielorakich w procesie wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka. 

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Komplet narzędzi do diagnozowania rozwoju dziecka, przykłady wniosków do indywidualizacji, Procedura postępowania, informacja o koncepcji H.Gardnera, scenariusz zajęć z uwzględnieniem zasady indywidualizacji, przykładowy indywidualny program wspomagania rozwoju