Tytuł szkolenia: System wspierania dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy przez nauczycieli przedszkola.
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.     Zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu publicznym i niepublicznym

2.     Istota indywidualizacji – definicja i podstawy prawne

3.     Proces wspomagania rozwoju i edukacji a cele obserwacji pedagogicznych

4.     Techniki i narzędzia diagnostyczne w procesie obserwacji pedagogicznych nauczycieli

5.     Rola pedagoga specjalnego i innych specjalistów w procesie obserwacji

6.     Formułowanie wniosków do indywidualizacji i udzielania pomocy pychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy – uwzględnienie trudności, deficytów, zdolności, zainteresowań

7.     Diagnozowanie potrzeb i możliwości a współpraca z rodzicami

8.     Procura postępowania w procesie wspomagania rozwoju i edukacji – od obserwacji  po wdrażanie wniosków i monitorowanie zmian – proces ciągły

9.     Indywidualizacja i pomoc  w toku bieżącej pracy – wdrażanie wniosków w praktyce

10. Indywidualizacja w trakcie zajęć dydaktycznych – wdrażanie wniosków w praktyce

11. Wsparcie pedagoga specjalnego i specjalistów udzielane nauczycielom przedszkoli w toku bieżącej pracy

12. Organizacja pracy i przestrzeń edukacyjna a indywidualne potrzeby i możliwości

13. Dokumentowanie pracy indywidualnej przez nauczycieli.

14. Metody i formy sprzyjające indywidualizacji oddziaływań

15. Programy własne nauczycieli a wyniki obserwacji pedagogicznych

16. Postrzeganie indywidualności dziecka wg koncepcji H.Gardnera

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

·       Wie jakie zmiany w zakresie pomocy pp nastąpiły w ostatnim czasie

·       Dostrzega potrzebę indywidualnego podejścia do dziecka w procesie wspomagania jego rozwoju

·       Przeprowadzi obserwacje  z zastosowaniem różnych technik i narzędzi

·       Ustali wyniki obserwacji, sformułuje wnioski

·       Zastosuje  zasadę indywidualizacji – wdroży wnioski i w udzieli pomocy w toku bieżącej pracy

·       Uwzględni wnioski do indywidualizacji podczas zajęć dydaktycznych

·       Współpracuje z pedagogiem specjalnym i innymi specjalistami w toku bieżącej pracy

·       Zorganizuje przestrzeń edukacyjną, w tym kąciki i przygotuje oferty aktywności dla dzieci o rożnych potrzebach i możliwościach

·       Zauważy możliwość zastosowania różnych metod i form wspierających rozwój potencjału dziecka

·       Zauważy możliwość zastosowania koncepcji inteligencji wielorakich w procesie wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka.

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Skrypt ze szkolenia, komplet narzędzi do diagnozowania rozwoju dziecka, przykłady wniosków do indywidualizacji, scenariusz zajęć z uwzględnieniem zasady indywidualizacji, przykładowy indywidualny program wspomagania rozwoju, przykłady zapisu pracy indywidualnej, informacja o koncepcji H.Gardnera, inne