Tytuł szkolenia: Jak rozwijać zdolności dziecka w przedszkolu czyli koncepcja inteligencji wielorakich w praktyce przedszkolnej.
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 3
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.     Obowiązki przedszkola w zakresie indywidualizacji oddziaływań wobec każdego dziecka

2.     Pojęcie zdolności

3.     Założenia teorii inteligencji wielorakich H.Gardnera  a dziecko w przedszkolu

4.     Obserwacje pedagogiczne  i ustalanie indywidualnego profilu inteligencji każdego dziecka, formułowanie wniosków  – autorskie narzędzia

5.     Zasady postępowania w procesie  wspierania indywidualnych profili inteligencji dzieci

6.     Organizacja przestrzeni edukacyjnej – sala przedszkolna i ogród

7.     Rytm dnia a wielointeligentne funkcjonowanie - propozycje

8.     Planowanie pracy zapewniające wspieranie wszystkich typów inteligencji  

9.     Konstruowanie scenariusza zajęć a wspieranie wszystkich typów inteligencji – przykład praktyczny

10. Propozycje zabaw i aktywności wspierających rozwój inteligencji dziecka

11. Wybór lub opracowanie programu wychowania przedszkolnego a wspieranie potencjału dziecka

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·       Zna założenia teorii inteligencji wielorakich H.Gardnera i zauważy symptomy

·       zdolności dzieci w poszczególnych rodzajach inteligencjiDostrzega związek z zasadą indywidualizacji a koncepcją H. Gardnera

·       Potrafi ustalić indywidualny profil inteligencji w toku obserwacji pedagogicznych

·       Przygotuje strefy wspierania inteligencji w sali przedszkolnej oraz rytm dnia jako ofertę dla dzieci o różnych typach inteligencji dominujących

·       Planuje każdego dnia zajęcia dydaktyczne jako zbiór aktywności wspierających wszystkie typy inteligencji oraz różnorodne zabawy o tym samym celu

·       Dobierze program wychowania przedszkolnego lub opracuje program własny oparty na teorii inteligencji wielorakich

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Założenia teorii inteligencji wielorakich, autorskie narzędzia do obserwacji pedagogicznych i do badania profilu inteligencji dzieci, przykładowy scenariusz zajęcia, przykładowy plan pracy nauczyciela, przykłady zabaw uwzględniające profile inteligencji, metodyka wdrażania teorii inteligencji wielorakich w praktyce przedszkolnej, materiały pomocnicze do planowania pracy, test inteligencji wielorakich dla nauczycieli, inne