Tytuł szkolenia: Repetytorium z metodyki wychowania przedszkolnego.
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 8
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.     Uwagi o realizacji zadań przedszkola – opieka, wychowanie, kształcenie

2.     Podstawa programowa a program

3.     Przestrzeń edukacyjna w przedszkolu - sala, kąciki, ogród...

4.     Formy pracy przedszkola - uwagi o realizacji  form organizacyjnych (zabawa, ćwiczenia poranne, spacery, wycieczki, zajęcia kierowane, inne)

5.     Ramowy rozkład dnia  

6.     Metody wychowania przedszkolnego, aktywizowanie dzieci przez nauczycieli

7.     Rodzaje zajęć  dydaktycznych – siatka zajęć

8.     Zajęcie dydaktyczne –  formułowanie tematu, cele operacyjne, struktura i przebieg zajęć

9.     Wskazówki metodyczne do różnych typów zajęć

10. Planowanie  pracy przez nauczyciela z wykorzystaniem programu wychowania przedszkolnego  – siatka zajęć, metody realizacji, cele operacyjne

11. Pięć  zasad pracy pedagogicznej w przedszkolu – wskazówki praktyczne

12. Obserwacje pedagogiczne a indywidualizacja oddziaływań, analiza gotowości szkolnej

13. Formułowanie wniosków  do indywidualizacji i ich realizacja

14. Zapisy w dzienniku

15. Współpraca z rodzicami – zakres obowiązków, dokumentacja

16. Zestawienie dokumentacji nauczyciela

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

·       Wie na czym polega realizacja podstawy programowej i zna relacje – podstawa programowa – program

·       Zgodnie z metodyka wychowania przedszkolnego przygotuje salę przedszkolną

·       Przygotuje ramowy rozkład dnia

·       Zna i stosuje zasady i metody wychowania przedszkolnego

·       Zaplanuje tematy kompleksowe i przygotuje  plan pracy z wykorzystaniem programu i z uwzględnieniem wskazań metodycznych – rozplanowanie zajęć w tygodniu

·       Poprawnie sformułuje tematy zajęć, cele operacyjne, metody realizacji oraz zgodnie z metodyką zaprojektuje przebieg różnych typów zajęć

·       Przeprowadzi obserwacje pedagogiczne  i sformułuje wnioski do indywidualizacji

·       Uwzględni wyniki obserwacji do planowania pracy oraz podczas realizacji zajęć dydaktycznych i innych form pracy

·       Dokona zapisu w dzienniku

·       Przygotuje informacje dla rodziców o zadaniach realizowanych w przedszkolu

·       Dokumentuje inne czynności w ramach współpracy z rodzicami – plan pracy, rejestr rozmów

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Skrypt, Materiały metodyczne – zasady, metody, formy pracy w przedszkolu, przykładowe siatki zajęć, przykładowy plan pracy i scenariusze zajęć, ramowy rozkład dnia, arkusz obserwacji pedagogicznych, przykładowy zapis w dzienniku, informacje dla rodziców, plan współpracy z rodzicami, rejestr rozmów z rodzicami i inne