Tytuł szkolenia: Repetytorium z metodyki wychowania przedszkolnego.
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 8
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.              Uwagi o realizacji zadań przedszkola 

2.              Podstawa programowa a program

3.              Przestrzeń edukacyjna w przedszkolu - sala, kąciki, ogród...

4.              Formy pracy przedszkola - uwagi o realizacji  form organizacyjnych (zabawa, ćwiczenia poranne, spacery, wycieczki, zajęcia kierowane, inne)

5.              Ramowy rozkład dnia  

6.              Metody wychowania przedszkolnego, aktywizowanie dzieci przez nauczycieli

7.              Rodzaje zajęć  dydaktycznych 

8.              Zajęcie dydaktyczne –  formułowanie tematu, cele operacyjne, struktura i przebieg  - wskazówki metodyczne do różnych typów zajęć

9.              Planowanie  pracy przez nauczyciela z wykorzystaniem programu wychowania przedszkolnego  – siatka zajęć, metody realizacji, cele operacyjne – ćwiczenia praktyczne

10.           Pięć  zasad pracy pedagogicznej w przedszkolu

11.           Obserwacje pedagogiczne a indywidualizacja oddziaływań, analiza gotowości szkolnej

12.           Formułowanie wniosków  do indywidualizacji - warsztat

13.           Zapisy w dzienniku

14.           Współpraca z rodzicami – zakres obowiązków, dokumentacja

15.           Zestawienie dokumentacji nauczyciela

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·                 Wie na czym polega realizacja podstawy programowej i zna relacje – podstawa programowa – program

·                 Zgodnie z metodyka wychowania przedszkolnego przygotuje salę przedszkolną

·                 Przygotuje ramowy rozkład dnia

·                 Zna i stosuje zasady i metody wychowania przedszkolnego

·                 Zaplanuje tematy kompleksowe i przygotuje  plan pracy z wykorzystaniem programu i z uwzględnieniem wskazań metodycznych – rozplanowanie zajęć w tygodniu

·                 Poprawnie sformułuje tematy zajęć, cele operacyjne, metody realizacji oraz zgodnie z metodyką zaprojektuje przebieg różnych typów zajęć

·                 Przeprowadzi obserwacje pedagogiczne  i sformułuje wnioski do indywidualizacji

·                 Uwzględni wyniki obserwacji do planowania pracy oraz podczas realizacji zajęć dydaktycznych i innych form pracy

·                 Dokona zapisu w dzienniku

·                 Przygotuje informacje dla rodziców o zadaniach realizowanych w przedszkolu

·                 Dokumentuje inne czynności w ramach współpracy z rodzicami – plan pracy, rejestr rozmów

·                 Zastosuje kontrolę i monitorowanie w szkole w zakresie priorytetów MEN