Tytuł szkolenia: Repetytorium z metodyki wychowania przedszkolnego
Odbiorcy szkolenia:
 • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 8
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania

PLAN SZKOLENIA:

 1. Uwagi o realizacji zadań przedszkola 
 2. Podstawa programowa a program
 3. Przestrzeń edukacyjna w przedszkolu - sala, kąciki, ogród...
 4. Formy pracy przedszkola - uwagi o realizacji  form organizacyjnych (zabawa, ćwiczenia poranne, spacery, wycieczki, zajęcia kierowane, inne)
 5. Ramowy rozkład dnia  
 6. Metody wychowania przedszkolnego, aktywizowanie dzieci przez nauczycieli
 7. Rodzaje zajęć  dydaktycznych 
 8. Zajęcie dydaktyczne –  formułowanie tematu, cele operacyjne, struktura i przebieg  - wskazówki metodyczne do różnych typów zajęć
 9. Planowanie  pracy przez nauczyciela z wykorzystaniem programu wychowania przedszkolnego  – siatka zajęć, metody realizacji, cele operacyjne – ćwiczenia praktyczne
 10. Pięć  zasad pracy pedagogicznej w przedszkolu
 11. Obserwacje pedagogiczne a indywidualizacja oddziaływań, analiza gotowości szkolnej
 12. Formułowanie wniosków  do indywidualizacji - warsztat
 13. Zapisy w dzienniku
 14. Współpraca z rodzicami – zakres obowiązków, dokumentacja
 15. Zestawienie dokumentacji nauczyciela

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

 • Wie na czym polega realizacja podstawy programowej i zna relacje – podstawa programowa – program
 • Zgodnie z metodyka wychowania przedszkolnego przygotuje salę przedszkolną
 • Przygotuje ramowy rozkład dnia
 • Zna i stosuje zasady i metody wychowania przedszkolnego
 • Zaplanuje tematy kompleksowe i przygotuje  plan pracy z wykorzystaniem programu i z uwzględnieniem wskazań metodycznych – rozplanowanie zajęć w tygodniu
 • Poprawnie sformułuje tematy zajęć, cele operacyjne, metody realizacji oraz zgodnie z metodyką zaprojektuje przebieg różnych typów zajęć
 • Przeprowadzi obserwacje pedagogiczne  i sformułuje wnioski do indywidualizacji
 • Uwzględni wyniki obserwacji do planowania pracy oraz podczas realizacji zajęć dydaktycznych i innych form pracy
 • Dokona zapisu w dzienniku
 • Przygotuje informacje dla rodziców o zadaniach realizowanych w przedszkolu
 • Dokumentuje inne czynności w ramach współpracy z rodzicami – plan pracy, rejestr rozmów