Tytuł szkolenia: Przedszkole jako ośrodek zrównoważonego rozwoju.
Odbiorcy szkolenia:
 • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 3
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

 1. Kierunek polityki oświatowej państwa i inne akty prawa a zrównoważony rozwój
 2. Zrównoważony rozwój czy ekologia?
 3. Warunki , jakie placówka musi spełniać, by realizować ideę zrównoważonego rozwoju
 4. Działania szkoły, przedszkola potwierdzające realizacje koncepcji zrównoważonego rozwoju - warsztat
 5. Certyfikaty dla placówek oświatowych  - polski i międzynarodowy za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju
 6. Ewaluacja wewnętrzna a  zrównoważony rozwój

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

 • Zna założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju i potrafi  rozróżnić podstawowe pojęcia
 • Zna i akceptuje warunki, jakie powinna spełniać szkoła, przedszkola respektujące koncepcję zrównoważonego rozwoju
 • Potrafi zaplanować i wdrożyć w codziennej praktyce pedagogicznej i życiu prywatnym działania na rzecz idei
 • Zna warunki ubiegania się o certyfikat jakości i jest zmotywowany do podjęcia takich działań
 • Potrafi przeprowadzić ewaluację wewnętrzną w placówce badającą realizację założeń zrównoważonego rozwoju