Tytuł szkolenia: Przygotowanie i nauka czytania w przedszkolu.Katalog metod.
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 3
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.              Kompetencje dziecka gotowego do nauki czytania - ćwiczenia praktyczne i zabawy przygotowujące do nauki czytania – zapis w dzienniku

2.              Etapy postępowania w  analityczno - syntetycznej metodzie wg Przyłubskich 

3.              Struktura zajęcia na wprowadzenia nowej litery  - temat, cele, przebieg, zapis w dzienniku

4.              Konstruowanie scenariusza zajęć – ćwiczenia praktyczne

5.              Ćwiczenia i zabawy utrwalające litery, uczące czytania – ćwiczenia praktyczne

6.              Przegląd metod nauki czytania - najważniejsze informacje, bez nauki metod:  G.Domana, B.Rocławskiego, Metoda Dobrego Startu wg M.Bogdanowicz , Odimienna metoda nauki czytania I.Majchrzak, Sojusz metod wg E.Arciszewskiej

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

  • Zna kompetencje dziecka gotowego do nauki czytania
  • Przeprowadzi zabawy i ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania
  • Zaplanuje i przeprowadzi zajęcia zapoznające z nową literą wg metody Przyłubskich
  • Przeprowadzi zabawy i aktywności utrwalające litery oraz ćwiczące czytanie wyrazów
  • Dokona zapisu w dzienniku – zajęcia, zabawy
  • Dostrzega bogactwo metod nauki czytania i zna prawo wyboru metod