Tytuł szkolenia: Planowanie i dokumentacja w pracy nauczyciela przedszkola.
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

PLAN SZKOLENIA:

1.     Podstawy prawne i źródła planowania pracy przez nauczyciela

2.     Realizacja podstawy programowej a program wychowania przedszkolnego

3.     Program wychowania przedszkolnego jako źródło planowania pracy przez nauczyciela

4.     Formy organizacyjne pracy przedszkola a ramowy rozkład dnia

5.     Zajęcie dydaktyczne – temat, cele operacyjne, przebieg, czas trwania, metody

6.     Rodzaje zajęć i rozplanowanie w tygodniu (siatka zajęć)

7.      Planowanie pracy z wykorzystaniem programu wychowania przedszkolnego – propozycja i omówienie

8.     Informacja dla rodziców o zadaniach realizowanych w przedszkolu

9.     Obserwacje pedagogiczne i wnioski do indywidualizacji

10. Wyniki obserwacji jako źródło planowania pracy

11. Obserwacje a badanie gotowości szkolnej

12. Zapisy w dzienniku

13. Inna dokumentacja nauczyciela

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

·       Wie na czym polega realizacja podstawy programowej i zna relacje – podstawa programowa – program

·       Przygotuje ramowy rozkład dnia

·       Zaplanuje tematy kompleksowe i przygotuje  plan pracy z wykorzystaniem programu i z uwzględnieniem wskazań metodycznych – rozplanowanie zajęć w tygodniu

·       Poprawnie sformułuje tematy zajęć, cele tych zajęć oraz zaprojektuje przebieg

·       Przeprowadzi obserwacje pedagogiczne  i sformułuje wnioski do indywidualizacji

·       Uwzględni wyniki obserwacji do planowania pracy

·       Dokona zapisu w dzienniku

·       Przygotuje informacje dla rodziców o zadaniach realizowanych w przedszkolu

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Skrypt ze szkolenia, materiały metodyczne – zasady, metody, formy w przedszkolu, przykładowe siatki zajęć, przykładowy plan pracy i scenariusze zajęć, ramowy rozkład dnia, arkusz obserwacji pedagogicznych, przykładowy zapis w dzienniku, inne