Tytuł szkolenia: Kompetencje kluczowe w przedszkolu czyli w co, jak i po co się bawić?
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania

PLAN SZKOLENIA:

1.     Istota kompetencji kluczowych

2.     Związek kompetencji kluczowych  z podstawą programową  wychowania przedszkolnego

3.     Kompetencje kluczowe a programy wychowania przedszkolnego

4.     Kształtowanie kompetencji – działania obowiązkowe nauczycieli w zakresie:

1)   Porozumiewanie się w języku ojczystym (1)

2)   Porozumiewanie się w językach obcych (2)

3)   Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne (3)

4)   Kompetencje informatyczne (4)

5)   Umiejętność uczenia się (5)

6)   Kompetencje społeczne i obywatelskie (6)

7)   Inicjatywność i przedsiębiorczość (7)

8)   Świadomość i ekspresja kulturalna (8)

 

5.     Kompetencje kluczowe a planowanie pracy oraz konstruowanie scenariusza zajęć

6.     Monitorowanie i badanie skuteczności kształtowania kompetencji kluczowych

 

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·       Zna kompetencje kluczowe

·       Potrafi wskazać związek pomiędzy podstawą programową, realizowanym programem a procesem rozwijania kompetencji kluczowych

·       Zaplanuje działania i aktywności kształtujące kompetencje kluczowe

·       W codziennych działaniach systematycznie i świadomie prowadzi aktywności kształtujące kompetencje kluczowe

·       Monitoruje wdrażanie kompetencji kluczowych

INFORMACJA O MATERIAŁACH  DLA UCZESTNIKA:

Opis kompetencji kluczowych, propozycje zabaw i aktywności rozwijających kompetencje kluczowe, przykładowy plan pracy uwzględniający kompetencje kluczowe, rozkład zajęć z matematyki, materiały do planowania pracy, arkusz obserwacji, przykładowe narzędzia do monitorowania i ewaluacji kompetencji kluczowych, inne