Tytuł szkolenia: Spokojna głowa – techniki i zabawy relaksacyjne dla najmłodszych
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowa - E-SZKOLENIE VIDEO
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

Szkolenie realizowane jest za pomocą platformy Clickmeeting - każdy zapisany uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do szkolenia. W czasie szkolenia nie ma możliwości zadawania pytań, po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie Eksperta (możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego) w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania

 PLAN SZKOLENIA:

  1. Istota i znaczenie relaksacji i technik relaksacyjnych w codziennej pracy z dziećmi

2.     Zabawy na uspokojenie i wyciszenie

3.     Ćwiczenia oddechowe

4.     Odprężające wierszyki masażyki oraz bajki – wyciszajki

5.     Dynamiczne ćwiczenia ruchowe w technikach relaksacji

6.     Techniki relaksacyjne w pracy z dziećmi  -  relaksacja oparta na treningu autogennym, relaksacja mięśniowa Jacobsona w wersji dziecięcej

7.     Relaksacje i wizualizacje - zabawy wyobrażeniowe redukujące stres i napięcie

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

  • Zna istotę i cele relaksacji i technik relaksacyjnych w codziennej pracy z dziećmi

·        Potrafi zastosować techniki oddechowe

·        Wykorzystuje proste sposoby na uspokojenie i wyciszenie grupy dzieci

·        Wykorzystuje zabawy wyobrażeniowe redukujące stres i napięcie

·        Stosuje  techniki relaksacyjne w pracy z dziećmi

INFORMACJA O MATERIAŁACH  DLA UCZESTNIKA:

Opis zabaw i technik relaksacyjnych, przykłady bajek wyciszajek, wierszyków – masażyków, przykład scenariusza zajęć.