Tytuł szkolenia: Kompetencje kluczowe - rozwijanie umiejętności społecznych i obywatelskich
Kategoria szkolenia: Strefa metodyki
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowo - warsztatowa
Godziny dydaktyczne: 4