Tytuł szkolenia: Nowoczesne technologie w edukacji najmłodszych-tworzenie cyfrowych zasobów edukacyjnych
Kategoria szkolenia: Nowatorstwo
Odbiorcy szkolenia:
 • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: warsztatowa
Tryb szkolenia:
 • zdalne
 • stacjonarne
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

PLAN SZKOLENIA:

 1. Kompetencje wg Europejskich Ram Odniesienia.
 2. Kształtowanie kompetencji informatycznych u dzieci
 3. Wykorzystanie multimedialnych zasobów na zajęciach w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej
 4. Jak stworzyć ciekawe zajęcia w oparciu o cyfrowe aplikacje i programy edukacyjne?

 CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

 • analizuje i porównuje kompetencje kluczowe zapisane w Europejskich Ramach Kwalifikacji  z umiejętnościami ogólnymi zapisanymi w podstawie programowej
 • stosuje różnorodne metody i formy w edukacji najmłodszych
 • korzysta z różnorodnych aplikacji i programów internetowych
 • wskazuje narzędzia do tworzenia cyfrowych pomocy dydaktycznych