Tytuł szkolenia: Dziecko nieśmiałe i wycofane społecznie w przedszkolu
Kategoria szkolenia: Proces wychowawczy
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowo - warsztatowa
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

1.      Krótka charakterystyka dzieci biernych społecznie.

2.      Uwarunkowania nieśmiałości u dzieci:

      Rola czynników biologicznych (temperament)

      Rola czynników środowiskowych (rodzice, doświadczenia życiowe, kryzysy rozwojowe wg. Eriksona)

3.      Kiedy nieśmiałe zachowania nie oznaczają nieśmiałości-  nieśmiałość a inne zaburzenia, w tym mutyzm wybiórczy.

4.       Zabawy relaksacyjne, jako sposób na obniżenie napięcia emocjonalnego u dziecka.

5.       Zabawy budujące pewność siebie i poczucie przynależności do grupy.

6.       Przydatne pozycje książkowe do pracy z dzieckiem nieśmiałym