Tytuł szkolenia: Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowego
Kategoria szkolenia: Rozwój zawodowy nauczyciela
Odbiorcy szkolenia:
 • przedszkole
 • edukacja wczesnoszkolna
 • szkoła
Uczestnicy szkolenia: Dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli i szkół
Forma szkolenia: wykładowo - warsztatowa
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

PLAN SZKOLENIA:

 • Czym jest wypalenie zawodowe?
 • Etapy wypalenia: od poczucia przemęczenia do utraty radości życia.
 • Jak blisko jestem wypalenia zawodowego? – autodiagnoza
 • Co chroni przed wypaleniem w pracy?
 • Indywidualny plan walki z wypaleniem lub utratą satysfakcji z pracy - wprowadzanie zmian w codziennym funkcjonowaniu

 

 

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

 • zdobędzie wiedzę n temat symptomów wypalenia zawodowego,
 • dokona autodiagnozy swojego „zmęczenia” pracą,
 • zwiększy świadomość własnych zasobów przydatnych w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu,
 • stworzy indywidualny plan zmian w codziennym funkcjonowaniu.