Tytuł szkolenia: Zabawy badawcze, doświadczenia, obserwacje przyrodnicze w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
Kategoria szkolenia: Edukacja językowa, matematyka i przyroda
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: warsztatowa
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

PLAN SZKOLENIA.

1.     Znaczenie zabaw badawczych, doświadczeń i obserwacji przyrodniczych w procesie wspomagania rozwoju i edukacji dziecka.

  1. Zabawy badawcze, doświadczenia, obserwacje przyrodnicze a kształtowanie kompetencji kluczowych.
  2. Zabaw badawcze  – cele,  tematyka, planowanie, rola dzieci, rola nauczyciela - omówienie i przykłady praktyczne
  3. Planowanie doświadczeń jako metody realizacji treści programowych – cele, planowanie, przebieg, rola dzieci, rola nauczyciela - omówienie i przykłady praktyczne
  4. Planowanie obserwacji przyrodniczych i środowiskowych – tematyka, cele,  integracja z tematem kompleksowym
  5. Przebieg obserwacji – omówienie i przykłady praktyczne
  6. Kącik badawczy w przedszkolu.
  7. Nowatorskie rozwiązania i programy własne z wykorzystaniem zabaw badawczych, doświadczeń, obserwacji przyrodniczych.

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·          Rozumie znaczenie zabaw badawczych, doświadczeń i obserwacji w procesie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.

·          Dostrzega powiązanie tych działań z kompetencjami kluczowymi.

·          Potrafi zaplanować i systematycznie stosować zabawy badawcze, doświadczenia, obserwacje przyrodnicze.

·          Urządzi kącik badawczy.

·          Opracuje program własny lub wdroży inne nowatorskie rozwiązanie z wykorzystaniem zabaw badawczych, doświadczeń, obserwacji przyrodniczych.

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Informacje metodyczne o planowaniu zabaw badawczych, doświadczeń, obserwacji, program autorski obserwacji przyrodniczych, opisy zabaw badawczych i doświadczeń, wykaz kompetencji kluczowych, inne,