Tytuł szkolenia: Gimnastyka buzi i języka jako skuteczne narzędzie nauczyciela przedszkola w profilaktyce wad wymowy
Kategoria szkolenia: Edukacja językowa, matematyka i przyroda
Odbiorcy szkolenia:
 • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowo - warsztatowa
Tryb szkolenia:
 • zdalne
 • stacjonarne
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

PLAN SZKOLENIA:

 1. Profilaktyka logopedyczna – definicje
 2. Rola i cele profilaktyki logopedycznej w kształtowaniu rozwoju mowy i języka
 3. Rozwój mowy dziecka
 4. Objawy zaburzeń rozwoju mowy na poszczególnych etapach rozwoju
 5. Najczęściej spotykane zaburzenia rozwoju mowy i ich źródła
 6. Jak wspierać prawidłowy rozwój mowy dziecka?
 7. Przykłady zabaw wspomagających rozwój mowy (w tym ćwiczenia artykulacyjne, słuchowe, oddechowe, fonacyjne) – ćwiczenia praktyczne
 8. Badania przesiewowe w grupie przedszkolnej
 9. Co dalej? – znaczenie i rola terapii logopedycznej

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

 • zna podstawowe definicje związane z profilaktyką logopedyczną i rozwojem mowy dziecka
 • potrafi wskazać w grupie przedszkolnej dzieci potrzebujące wsparcia logopedy
 • potrafi rozwijać sprawność  narządów mowy, artykulacji,  fonacji i słuchu fonemowego,
 • poznaje ćwiczenia i zabawy kształtujące sprawność języka dostosowane do wieku dzieci
 • potrafi rozwijać komunikację  językową i komunikacyjną dziecka, wzbogacać słownictwo, poprawność gramatyczną i stylistyczną wypowiedzi
 • wie jak przeprowadzić instruktaż dla Rodzica dotyczący rozwoju mowy dziecka
 • posiada wiedzę na temat współpracy z innymi specjalistami w zakresie wsparcia rozwoju dziecka