Tytuł szkolenia: Pokazywane wierszyki czyli jak rozwijać mowę i motorykę dziecka
Kategoria szkolenia: Edukacja językowa, matematyka i przyroda
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: warsztatowa
Tryb szkolenia:
  • zdalne
  • stacjonarne
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

PLAN SZKOLENIA:

1.              Wykorzystanie instrumentów w ilustrowaniu słów

2.              Wykorzystanie ruchów, gestów do nauki wierszy

3.              Obrazki i piktogramy w wierszach i opowiadaniach

4.              Wyliczanki – rymowanki czyli jak bawić się mową

5.              Ćwiczenia praktyczne – zbiór pokazywanych  wierszyków o różnej tematyce

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

  • Dopasuje  instrumenty perkusyjne do treści wiersza
  • Przedstawi treść wierszyka za pomocą ruchu i gestu
  • Wykorzysta  obrazki i piktogramy podczas wygłaszania wiersza
  • Nada wyliczankom i rymowankom różny rytm
  • Pozna pokazywane wierszyki do wykorzystania w pracy z dziećmi