Tytuł szkolenia: Od mówienia i skakania do czytania i pisania 
Kategoria szkolenia: Edukacja językowa, matematyka i przyroda
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych oraz niepublicznych
Forma szkolenia: warsztatowa
Tryb szkolenia:
  • zdalne
  • stacjonarne
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

PLAN SZKOLENIA:

1.              Zabawy interakcyjne z elementami ćwiczeń grafomotorycznych

2.              Wykorzystanie instrumentów w ilustrowaniu słów

3.              Obrazki i piktogramy w wierszach i opowiadaniach

4.              Rytmiczne wodzenie i spacerowanie palcami po śladach i wzorach

5.              Ćwiczenia manipulacyjne i graficzne z wykorzystaniem zabawek dydaktycznych wspomagających sprawność obręczy barkowej,  ręki, dłoni, palców

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Dyrektor / Nauczyciel:

  • Doświadczy zabaw interakcyjnych połączonych z ćwiczeniami grafomotorycznymi
  • Dobierze instrument perkusyjny do interpretacji zdań i krótkich wierszyków
  • Zinterpretuje treść obrazków poprzez pantomimę, słowo i dźwięk
  • Pozna zabawy sprzyjające paluszkowym spacerom po śladach i wzorach
  • Pozna nietypowe przedmioty rozwijające sprawność grafomotoryczną dziecka