Tytuł szkolenia: Czynnościowe nauczanie matematyki w przedszkolu
Kategoria szkolenia: Edukacja językowa, matematyka i przyroda
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych oraz niepublicznych
Forma szkolenia: wykładowo - warsztatowa
Tryb szkolenia:
  • zdalne
  • stacjonarne
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

 PLAN SZKOLENIA:

1.       Matematyka a kompetencje  kluczowe

2.       Treści podstawie programowej a realizacja programu wychowania przedszkolnego

3.       Formy pracy przedszkola a kształtowanie pojęć matematycznych

4.       Rozłożenie zajęć kształtujących pojęcia matematyczne w tygodniu, sposób utrwalania

5.       Struktura zajęcia dydaktycznego a zabawa dydaktyczna

6.       Istota czynnościowego nauczania matematyki 

7.       Przykłady praktyczne czynnościowego nauczania matematyki dotyczące poszczególnych bloków treści z matematyki

8.       Zapisy w dzienniku

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·         Zaplanuje zajęcia kształtujące pojęcia matematyczne w planie pracy w oparciu o realizowany program wp

·         Poprawnie sformułuje temat i cele zajęcia

·         Przygotuje i przeprowadzi zajęcia z matematyki z  uwzględnieniem koncepcji czynnościowego nauczania

·         Przeprowadzi zabawy dydaktyczne utrwalające pojęcia matematyczne

·         Dokona poprawnego zapisu w dzienniku

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKA:

Przykładowy rozkład materiału z matematyki na rok dla poszczególnych grup wiekowych, przykładowe konspekty zajęć, opisy zabaw dydaktycznych utrwalających treści z matematyki, wskazówki metodyczne dotyczące kształtowania pojęć matematycznych w przedszkolu, przykładowe zapisy w dzienniku.