Tytuł szkolenia: Aktywne Słuchanie Muzyki Batti Strauss
Kategoria szkolenia: Nowatorstwo
Odbiorcy szkolenia:
 • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz edukacji wczesnoszkolnej
Forma szkolenia: warsztatowa
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

PLAN SZKOLENIA:

 • Założenia, cele, etapy metody
 • Melorecytacje i zabawy ruchowo-rytmiczne przy muzyce klasycznej
 • Słuchanie muzyki z wykorzystaniem prostych instrumentów perkusyjnych i nietypowych przedmiotów/ kamyki, patyki , taśmy gunowe itp.
 • Pomysły do kącika muzycznego

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU/ Nauczyciel:

 • Pozna etapy pracy z utworem muzyki klasycznej
 • Pozna sposoby fabularyzowania i melorecytacji  do wybranych utworów muzyki klasycznej
 • Ruchem przedstawi fabułę utworu w formie zabawy tanecznej, inscenizowanej, ruchowo-rytmicznej
 • Wysłucha wybrane utwory F. Chopina, W.A. Mozarta, F.Hengla, Galwaya, Straussa
 • Dokona analizy ich budowy, określą tempo, charakter, dynamikę
 • Wygra rytm muzyki klasycznej  na instrumentach perkusyjnych