Tytuł szkolenia: Instrumenty perkusyjne w zabawach wspierających rozwój mowy
Kategoria szkolenia: Edukacja językowa, matematyka i przyroda
Odbiorcy szkolenia:
  • przedszkole
Uczestnicy szkolenia: Nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych
Forma szkolenia: warsztatowa
Tryb szkolenia:
  • zdalne
  • stacjonarne
Godziny dydaktyczne: 4
Plan szkolenia:

PLAN SZKOLENIA:

1.     Propozycje krótkich opowiadań ilustrowanych prostymi instrumentami perkusyjnymi

2.     Wykorzystanie instrumentów perkusyjnych w ilustrowaniu słów i rytmu wiersza

3.     Opowiadanie obrazków i historyjek obrazkowych wzmocnionych wybranymi instrumentami / reinmaker, kalimba, guiro, fund rum, burza/

4.     Krótkie improwizacje werbalno-rytmiczne inspirowane kostkami Story cubes

CELE SZKOLENIA – KOMPETENCJE UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Nauczyciel:

·       Przeanalizuje utwory i dobierze do odpowiedniej grupy wiekowej

·       Dopasuje  instrumenty do swojego nastroju i innych emocji, opowie o nich grając na nich

·       Wybierze instrumenty do treści wierszyków i nada wierszom swój rytm

·       Stworzy własna opowieść ilustrując ją dźwiękami i rytmem  instrumentów

·       Doświadczy inspiracji kostkami Story cubes